THÁNG 10 ( N.TRẺ)

  

Hoạt động

Tuần 1:  5/10- 9/10                                                    Bé uống nước bằng gì?

Tuần 2: 12/10 - 16/10                                Đồ dùng của bé

Tuần 3: 19/10 - 23/10                                                                Đồ chơi của bé

Tuần 4 : 26/10 - 30/10                                                                                              Quả bóng lăn

 

 

 

 

 

 

 

 

HOT ĐNG HC

 

 

 

T2

VẬN ĐỘNG                                                 - BTPTC: Tập với quả                                         - VĐCB: Đi kiễng gót                                 - TCVĐ: Nu na nu nống

VẬN ĐỘNG                                                 - BTPTC: Tay em                                             - VĐCB: Bò chui qua cổng                             - TCVĐ: Tập tầm vông

VẬN ĐỘNG                                                 - BTPTC: Tập với bao cát                                  - VĐCB: Đi trong đường hẹp có bê vật trên tay                                                           - TCVĐ: Chi chi chành chành

VẬN ĐỘNG                                                 - BTPTC: Ồ sao bé không lắc                                - VĐCB:  Ném vào đích                              - TCVĐ: Chim sẻ và ô tô MT3

 

 

 

 

T3

ÂM NHẠC                                               - Dạy hát: Bóng tròn to                              TCAN: Ai nhanh nhất

ÂM NHẠC                                               -VĐTN: Bóng tròn to                                             Nghe hát: Quả bóng

ÂM NHẠC                                               - Dạy hát: Tập tầm vông                           TCAN: Thi xem ai nhanh

ÂM NHẠC                                               -VĐTN: Tập tầm vông                           Nghe hát: Chiếc khăn tay

 

 

 

 

T4

HĐNB                                               Cái cốc của bé

HĐNB                                                     Ba lô đi học

HĐNB                                                Cái trống xinh

HĐNB                                               Quả bóng lăn

 

 

 

 

T5

TẠO HÌNH                                  Trang trí ba lô đi học

 

 

TẠO HÌNH                                                Dán bóng bay

TẠO HÌNH                                               Vo giấy thành quả bóng

TẠO HÌNH                                               Tô màu cái áo

   

 

T6

VĂN HỌC                                                 Truyện: Vịt con cẩu thả

VĂN HỌC                                           Thơ: Dậy sớm

VĂN HỌC                                           Truyện: Chiêc ô của Thỏ con

VĂN HỌC                                           Thơ: Bàn chân của bé