THÁNG 9 ( MGN)

 

Tên

Tuần 1:Bé yêu lớp học

(14/9- 18/9)

Tuần 2:Các bạn của bé

(21/9- 25/9)

Tuần 3: Trung Thu của bé

(28/9-2/10)

 

 

 

 

 

 

 

 

HOT ĐNG HC

 

 

 

T2

TẠO HÌNH

TẠO HÌNH

TẠO HÌNH

-Vẽ đồ dùng học tập

( Đề tài)

 

 

- Nặn những chiếc vòng

( Đề tài)

 

                      - Vẽ cái trống

                           ( Mẫu )

 

T3

KHÁM PHÁ

TOÁN

KHÁM PHÁ

-  Phân loại đồ dùng đồ chơi

- Nhận biết mối quan hệ nhiều hơn, ít hơn

- Tìm hiểu về đèn trung thu

T4

VĂN HỌC

VĂN HỌC

VĂN HỌC

-Thơ: Dung dăng dung dẻ

 

             - Truyện: Bạn tốt quá

(Tiết trẻ chưa biết)

 

                    Thơ: Trăng sáng

( Tiết trẻ chưa biết)

 

T5

THỂ DỤC

THỂ DỤC

THỂ DỤC

- Bật tiến về phía trước.

 

- TC: Tung cao hơn nữa

- Trườn theo hướng thẳng.

- Trò chơi: Thi xem ai nhanh

- Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn

- TC: Ai ném xa nhất

T6

ÂM NHẠC

ÂM NHẠC

ÂM NHẠC

- Dạy hát : Chào hỏi khi về.

Nghe hát :  Lời chào của em

TC: Ai đoán giỏi

- Dạy hát: Tìm bạn thân.

Nghe hát: Những khúc nhạc hồng

 

-Dạy VTTN: Bé và trăng

                 Nghe hát: Chú cuội

                TC : Ai đoán giỏi