KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI KHỐI NHÀ TRẺ THÁNG 9 ( Từ 13/9 – 1/10/ 2021)