Thông tin chi tiết:
Danh sách Tổ văn phòng
Họ và tên Danh sách Tổ văn phòng
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

STT

Họ và tên

Năm sinh

Bằng cấp

Chức vụ

  1.  

Nguyễn Như  Quỳnh

02/02/1988

T.Cấp

Kế  toán

  1.  

Phạm Thị Thu Hà

20/11/1980

T.Cấp

Văn Thư

  1.  

Nguyễn Thu Huyền

16/04/1995

T.Cấp

Nhân viên y tế

  1.  

Nguyễn Bích Ngà

09/02/1968

 

Lao công

  1.  

Lê Anh Tuấn

18/08/1968

 

TT Tổ BV

  1.  

Nguyễn Văn Minh

14/09/1960

 

Bảo vệ

  1.  

Phư­ơng Văn Phúc

01/08/1965

 

Bảo vệ

  1.  

Nguyễn Văn Cần

27/11/1965

 

Bảo vệ

Liên kết website