Thông tin chi tiết:
DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN VÀ BAN TTND
Họ và tên DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN VÀ BAN TTND
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

  1.  

Nguyễn Thị Thu Hương

28/02/1980

CTCĐ

  1.  

Nguyễn Thị Thu Ngân

13/07/1976

Ủy viên BCH CĐ

  1.  

Trần Thị Hà

28/01/1983

Ủy viên BCH CĐ

 

 

BAN THANH TRA NHÂN DÂN

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

  1.  

Trần Thị Thu Phương

21/05/1980

Trưởng ban TTND

  1.  

Nguyễn Thị Lan

01/01/1979

Ủy viên

  1.  

Lê Kim Minh Thu

25/09/1979

Ủy viên

 

Liên kết website