Thông tin chi tiết:
DANH SÁCH TỔ NUÔI
Họ và tên DANH SÁCH TỔ NUÔI
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

STT

Họ và tên

Năm sinh

Bằng cấp

Chức vụ

 1.  

Trần Thị Hà

28/01/1983

T.Cấp

Nhân viên bếp

 1.  

Đỗ Thị Thúy

27/01/1975

T.Cấp

Nhân viên bếp

 1.  

Ng Duy Khắc Thưởng

25/11/1982

T.Cấp

Nhân viên bếp

 1.  

Lê Thị Hồng Oánh

27/09/1972

T.Cấp

Nhân viên bếp

 1.  

Nguyễn Thị Thuý Vân

30/06/1972

T.Cấp

Nhân viên bếp

 1.  

Nguyễn Văn Hiền

05/06/1980

T.Cấp

Nhân viên bếp

 1.  

Vũ Quốc Bảo

16/09/1994

T.Cấp

Nhân viên bếp

 1.  

Nguyễn Thị Lan Phương

29/09/1987

T.Cấp

Nhân viên bếp

 1.  

Hoàng Thị Hằng

28/05/1987

T.Cấp

Nhân viên bếp

 1.  

Vũ Thị Hà

24/08/1986

T.Cấp

Nhân viên bếp

 1.  

Nguyễn Xuân Trường

11/09/1996

T.Cấp

Nhân viên bếp

Liên kết website