Thông tin chi tiết:
Danh sách tổ dạy
Họ và tên Danh sách tổ dạy
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

DANH SÁCH TỔ DẠY

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

 1.  

Lê Thị Thu Huyền

14/03/1978

Khối trưởng MGL

 1.  

Bùi Thị Quyên

11/11/1982

Giáo viên

 1.  

Nguyễn Thị Lan

01/01/1979

Nhóm trưởng

 1.  

Trần Thị Thu Hương

02/08/1979

Giáo viên

 1.  

Lê Thị Thanh Huyền

11/06/1990

Nhóm trưởng

 1.  

Lê Thị Trang

20/07/1996

Giáo viên

 1.  

Nguyễn Thị Thu Ngân

13/07/1976

TTCM

 1.  

Nguyễn Thu Trang

21/09/1995

Giáo viên

 1.  

Phan Thanh Huyền

18/05/1994

Nhóm trưởng

 1.  

Vũ Thị Thuyết

21/09/1987

Giáo viên

 1.  

Nguyễn Thị Thanh Trang

01/03/1995

Nhóm trưởng

 1.  

Chu Thị Tâm

11/03/1982

Giáo viên

 1.  

Nguyễn Thị Thu Hương

28/02/1980

Nhóm trưởng

 1.  

Trần Thu Hương

07/01/1994

Giáo viên

 1.  

Phạm Thị Thu Trang

04/09/1980

Khối trưởng MGN

 1.  

Đặng Thị Trang

31/01/1988

Giáo viên

 1.  

Phùng Thị Linh Đan

27/10/1978

Nhóm trưởng

 1.  

Nguyễn Thị Phương

22/09/1981

Giáo viên

 1.  

Phương Thùy Chi

30/07/1985

Nhóm trưởng

 1.  

Giáp Thị Ngọc Châm

14/09/1996

Giáo viên

 1.  

Phương Thu Thủy

26/05/1991

Nhóm trưởng

 1.  

Nguyễn Hương Giang

28/02/1997

Giáo viên

 1.  

Trần Thị Thu Phương

21/05/1980

Khối trưởng MGL

 1.  

Nguyễn Phương Thảo

22/09/1992

Giáo viên

 1.  

Nguyễn Thị Mai Hương

24/2/1992

Nhóm trưởng

 1.  

Lê Thị Hồng Thương

01/12/1996

Giáo viên

 1.  

Nguyễn Thị Thùy

26/10/1991

Nhóm trưởng

 1.  

Hoàng Thị Hà My

07/11/1994

Giáo viên

 1.  

Đinh Thị Thương

29/07/1989

Nhóm trưởng

 1.  

Ngô Thị Doan

03/11/1992

Giáo viên

 1.  

Lê Phương Chinh

25/09/1993

Nhóm trưởng

 1.  

Đào Huyền Ánh

21/11/1996

Giáo viên

 1.  

Nguyễn Thị Bích Liên

18/07/1979

Khối trưởng N.Trẻ

 1.  

Nguyễn Thị Trang Nhung

22/10/1989

Giáo viên

 1.  

Mai Thanh Vân

25/09/1991

Giáo viên

 1.  

Lại Lan Anh

31/12/1996

Giáo viên

 1.  

Lê Kim Minh Thu

25/09/1979

Nhóm trưởng

 1.  

Nguyễn Thu Thủy

07/03/1980

Giáo viên

 1.  

Đỗ Thị Hằng Nga

31/10/1997

Giáo viên

 1.  

Lê Thị Thùy Trâm

22/11/1999

Giáo viên

 1.  

Phạm Thị Phượng

09/10/1993

Giáo viên

Liên kết website