Âm nhạc Bé vận động với bài hát: Phép lạ ( Mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi)

Âm nhạc

Bé vận động với bài hát: Phép lạ

https://www.youtube.com/watch?v=ODB-0UXe9EM

https://www.youtube.LVesd42qtt

* Kiến thức:

- Trẻ biết vận động theo nhạc bài hát: Phép lạ

Trẻ biết yêu quý các loài động vật

* Kỹ năng:

- Trẻ nghĩ ra các động tác phù hợp với lời bài hát

- Trẻ vận động nhịp nhàng theo lời bài hát

* Thái độ: Trẻ hào hứng, vui vẻ vận động

Liên kết website