Khám phá Trái cây ( Mẫu giáo nhỡ 4- 5 tuổi)

Khám phá

Hoa hậu trái cây

https://www.youtube.com/watch?v=896BTy9s4Y8

( MT 26: Nhận xét, trò chuyện về đăc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tương được quan sát)

 

 

*Kiến thức:

-Trẻ biết tên, đặc điểm các loại quả :cam, chuối, táo,nho,dứa, dưa hấu, sầu riêng.

*Kỹ năng:

- Trẻ so sánh,  phân nhóm các loại quả theo 1-2 đặc điểm: có gai, không có gai, quả tròn, quả dài….

*Thái độ:

-Trẻ hứng thú tham gia giờ học.

- Gíao dục trẻ ăn nhiều hoa quả,tăng cường sức khỏe

Liên kết website