Làm quen với toán Học số qua trò chơi vui nhộn ( Mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi)

Làm quen với toán

Học số qua trò chơi vui nhộn

https://www.youtube.com/watch?v=4ZQ1d4FZDH

 

Kiến thức:

-Trẻ nhận biết số lượng từ 1-10

-Trẻ đếm, chọn đồ vật tương ứng với số

.Kỹ năng:

-Trẻ đếm thành thạo trong phạm vi 10

- Trẻ chọn số lượng đồ vật tương ứng với số

Thái độ:Trẻ hào hứng thực hiện bài tập.

Liên kết website