Tạo hình Xé dán PTGT đường bộ ( Mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi)

Tạo hình

Xé dán PTGT đường bộ

https://www.youtube.com/watch?v=axT37mNQt70

* Kiến thức: 

- Trẻ biết  tên 1 số loại PTGT đường bộ                             

- Trẻ biết  đặc điểm  của xe máy, ô tô, xe đạp ( hình dáng, màu sắc,..)

- Trẻ biết xé dán PTGT trẻ thích                        

* Kỹ năng:                                   

- Trẻ phối hợp các kĩ năng: xé lượn vòng cung, hình vuông, hình tròn, xé dải dài, hình chữ nhật.... để tạo thành hình PTGT bé thích                             

- Trẻ lựa chọn màu sắc phù hợp để xé và dán PTGT

-    Trẻ đặt tên cho sản phẩm của mình

* Thái độ:                                    

-  Trẻ hứng thú tham gia họat động                                                      

Liên kết website