Văn học Thơ: Củ cà rốt ( Mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi)

Văn học

Thơ: Củ cà rốt

https://www.youtube.com/watch?v=qcT5lLSYUmE

Kiến thức:

-Trẻ nhớ tên bài thơ, hiểu nội dung bài thơ

-Trẻ thuộc lời thơ

.Kỹ năng:

-Trẻ đọc to,rõ ràng mạch lạc

Thái độ:Trẻ hứng thú với hoạt động .

 

Liên kết website