Văn học Thơ: Củ cà rốt ( Mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi)

Bạn thỏ thích ăn gì nhất các con nhỉ? Thỏ thích ăn nhất là củ cà rốt đấy! Bây giờ, ba mẹ hãy cùng cô dạy bé đọc bài thơ “Củ cà rốt” nhé!

 

Văn học

Thơ: Củ cà rốt

https://www.youtube.com/watch?v=qcT5lLSYUmE

Kiến thức:

-Trẻ nhớ tên bài thơ, hiểu nội dung bài thơ

-Trẻ thuộc lời thơ

.Kỹ năng:

-Trẻ đọc to,rõ ràng mạch lạc

Thái độ:Trẻ hứng thú với hoạt động .

 

Nội dung đang cập nhật...

Liên kết website

Nội dung đang cập nhật...

Nội dung đang cập nhật...

Nội dung đang cập nhật...

Nội dung đang cập nhật...

Nội dung đang cập nhật...

Nội dung đang cập nhật...

Nội dung đang cập nhật...

Nội dung đang cập nhật...