Quận Tây Hồ vừa tổ chức Ngày hội giao lưu trẻ 5 tuổi trong cấp học mầm non. Sân chơi này nhằm phát hiện và bồi dưỡng kịp thời những trẻ có năng khiếu cho những bậc học tiếp theo.