KẾ HOẠCH Triển khai Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục Quốc dân ( Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGD ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

KẾ HOẠCH

Triển khai Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục

 của hệ thống giáo dục Quốc dân

( Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGD ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

          Thực hiện Công văn số 611/SGD&ĐT-KHTC  ngày 01/03/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGD ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD &ĐT Hà Nội;

          Trường Mầm non Xuân La xây dựng kế hoạch triển khai Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục Mầm non:

          Triển khai học tập Quy chế tới toàn bộ CBGVNV để CBGVNV hiểu rõ mục tiêu, nguyên tắc, nội dung công khai.

          Phân công người thực hiện đúng các nội dung công khai đảm bảo thời gian theo quy định của Quy chế.

 

LỊCH TRÌNH CỤ THỂ

 

Stt

Nội dung công khai

Thời điểm công khai

Hình thức công khai

Ghi chú

1

Công khai công tác tuyển sinh ( Chỉ tiêu số lượng được quyết )

- Quy định tuyển sinh.

- Chỉ tiêu được tuyển.

- Thủ tục tuyển sinh.

01/6-30/7  2020

Thông báo trên loa truyền thanh của Phường, niêm yết tại trường ( nơi tuyển sinh )

 

2

Công khai thu, chi tài chính.

- Các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh.

- Học phí và các khoản thu khác từ người học.

- Các khoản chi trong năm.

- Quy định thực hiện chính sách về trợ cấp miễn giảm học phí đối với người chính sách.

Tuần 1/6/2020 đến ngày 1-10 hàng tháng

Niêm yết tại trường. Họp phụ huynh thông báo.

 

3

Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ.

- Chất lượng giáo dục ( biểu 1)

- Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng đạt chuẩn Quốc gia.

Tuần 1/6/2020

Niêm yết tại trường.

 

4

Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng.

- CSVC ( biểu 3)

- Đội ngũ nhà giáo CBQL và NV.

( biểu 4)

- Số lượng.

Tuần 1/6/2020

Niêm yết tại trường.

 

 

 

                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                           Nguyễn Bích Huyền