Kế hoạch : Triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022 trên địa bàn Q.Tây Hồ

Thực hiện công văn số 3042/TTg-KGVX ngày 17/05/2022 của văn phòng chính phủ, kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 08/06/2022 của UBND TP HÀ NỘI về việc triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022, UBND Q.Tây Hồ ban hành kế hoạch triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy trên địa bàn quận cụ thể như sau : 

Click Link : /upload/29462/fck/hni-tayho-mnxuanla/KH.pdf

Nội dung đang cập nhật...

Nội dung đang cập nhật...

Nội dung đang cập nhật...

Nội dung đang cập nhật...

Nội dung đang cập nhật...

Nội dung đang cập nhật...

Nội dung đang cập nhật...