Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2021

Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2021

   Hưởng ứng “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2021. Triển khai học tập cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường từ ngày 1/10/2021 đến ngày 08/10/2021 với chủ đề “Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch Covid 19”.

  Trường mầm non Xuân La đã tổ chức bồi dưỡng 4 chuyên đề cho toàn thể đội ngũ giáo viên, nhân viên qua trực tuyến:

 + Chuyên đề: Ứng dụng CNTT trong thiết kế bài giảng online

+ Chuyền đề: Ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến Steam vào tổ chức các hoạt động cho trẻ mầm non

+ Chuyên đề: Xây dựng MTGDLTLTT trong  trường mầm non

+ Chuyên đề: Đảm bảo an toàn cho trẻ trong trường mầm non

  100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường tham gia học tập “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2021 nghiêm túc, ghi chép đầy đủ, có hiệu quả, có nhiều sản phẩm chất lượng.

*Chuyên đề: Ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến Steam vào tổ chức các hoạt động cho trẻ mầm non

*Chuyên đề: Xây dựng MTGDLTLTT trong  trường mầm non

*Chuyên đề: Đảm bảo an toàn cho trẻ trong trường mầm non

*Chuyên đề : Ứng dụng CNTT trong thiết kế bài giảng online

Liên kết website