TRƯỜNG MẦM NON XUÂN LA là trường mầm non hàng đầu hiện nay về chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, TRƯỜNG MẦM NON XUÂN LA xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại TRƯỜNG MẦM NON XUÂN LA, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

Giáo viên được tuyển vào TRƯỜNG MẦM NON XUÂN LA phải qua những vòng sơ vấn và phỏng vấn rất gắt gao. Giáo viên phải soạn giáo án theo hoạt động được chỉ định và thực hiện tiết dạy mẫu trước Hội đồng chuyên môn.

100% giáo viên có bằng Cử nhân sư phạm Mầm non hệ chính quy (100% giáo viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng sư phạm).

Quy mô trường lớp ổn định, tổng số công chức viên chức là 78 đoàn viên trong đó Nữ: 67, nam: 9. Đảng viên 18 Đồng chí. Trình độ đạt chuẩn: 100%. Trình độ trên chuẩn: 62,2%

100% giáo viên, nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên,nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn thường xuyên về phương pháp mới, phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

Nhà trường luôn tạo điều kiện cho CBGVNV tham gia học tập, nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, quán triệt nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành. 

- Tham gia nâng cao trình độ đội ngũ nhà giáo và lao động nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo:

- Tạo điều kiện cho CBGV học tập nâng cao trình độ, tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về ngoại ngữ, tin học, các chuyên đề chuyên môn nghiệp vụ.

- 100% CBGVNV có bản đăng ký và thực hiện đổi mới trong công tác quản lý và giáo dục trẻ, nâng cao chất lượng và hiệu quả  chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục. Sáng tạo trong phương pháp dạy học. Thực hiện tốt cuộc vận động  “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức  tự học và sáng tạo”. " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"....   trong nhiều năm qua nhà trường không có CBGVNV vi phạm đạo đức nhà giáo, hoặc bị kỷ luật lao động .