THÔNG BÁO TUYỂN SINH

­             UBND QUẬN TÂY HỒ

   TRƯỜNG MẦM NON XUÂN LA

 

 

                  Số: 11/TB-MNXL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     

Xuân La, ngày 15  tháng 7 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO  TUYỂN SINH

Năm học 2020 - 2021

Căn cứ Điều lệ Trường mầm non;

Căn cứ Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 18/6/2020 của UBND Quận Tây Hồ về Kế hoạch tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020 - 2021;

      Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh UBND quận giao kèm theo Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 18/6/2020 của UBND Quận Tây Hồ;

      Nhà trường thông báo Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 - 2021 như sau;                

1. Đối tượng tuyển sinh: Từ 24 tháng đến 60 tháng tuổi có hộ khẩu sống trên địa bàn phường Xuân La

2. Chỉ tiêu tuyển sinh:  Chỉ tiêu được giao: 370 chỉ tiêu.

Dự kiến tuyển sinh các lứa tuổi như sau:

TT

Khối học

Độ tuổi tuyển sinh

Chỉ tiêu được giao

1

Nhà trẻ

Trẻ sinh từ ngày trẻ sinh từ tháng 1/2018 -9/2018)

65 chỉ tiêu                                        

2

MG bé

Trẻ sinh năm 2017

145 chỉ tiêu                                        

3

MG nhỡ

Trẻ sinh năm 2016

100 chỉ tiêu                                        

4

MG lớn

Trẻ sinh năm 2015

60 chỉ tiêu                                        

 

3. Địa điểm tuyển sinh:

Trường Mầm non Xuân La, cơ sở 1, (Ngõ 28 – Đường Xuân La - Tây Hồ - Hà Nội)

4. Qui trình và thời gian tuyển sinh: Tuyển sinh trực tuyến đối với trẻ 5 tuổi (sinh năm 2015): Từ ngày 4/8  đến hết ngày 6/8/2020,

- Cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh qua mạng internet tại trang thông tin điện tử http://tsdaucap.hanoi.gov.vn. ( Phụ huynh có thể đến trường để được hỗ trợ nếu gặp khó khan trong quá trình đăng nhập)

* Tuyển sinh trực tiếp tại trường

            - Ngày 13/8/2020 ( thứ 5): Tuyển sinh trẻ lứa tuổi nhà trẻ ( 24 -36 tháng tức trẻ sinh từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2019)

            - Ngày 14/8/2020 ( thứ 6): Tuyển sinh trẻ lứa tuổi mẫu giáo bé  ( trẻ sinh năm 2017).

- Ngày 15/8/2020 ( thứ 7): Tuyển sinh trẻ lứa tuổi mẫu giáo nhỡ  ( trẻ sinh năm 2016).

* Thời gian cụ thể:

- Từ 8h00 - 9h00: Tổ chức đăng ký tuyển sinh

- 9h00: Chốt danh sách, công khai danh sách

5. Hồ sơ tuyển sinh:

            - Đơn xin học (theo mẫu của nhà trường)

            - Bản sao giấy khai sinh hợp lệ ( Có bản chính kèm theo để đối chiếu)

            - Bản phô tô hộ khẩu ( không công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu)

hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận hoặc giấy xác nhận có nhà ở, sống cùng bố mẹ, tạm trú dài hạn tại địa bàn của công an phường.

            - Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước của bố, mẹ

Mọi vấn đề thắc mắc phụ huynh liên hệ theo Số điện thoại: 0979026440

                                                                            HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                         

 

                                                                                             Nguyễn Bích Huyền