• Trang chủ
  • tin tức
  • Chi bộ MN Xuân La quyết tâm thực hiện tốt Chỉ thị số 24-CT/TU và kế hoạch số 171 -KH/TU của Thành ủy Hà Nội

Chi bộ MN Xuân La quyết tâm thực hiện tốt Chỉ thị số 24-CT/TU và kế hoạch số 171 -KH/TU của Thành ủy Hà Nội

Chi bộ MN Xuân La quyết tâm thực hiện tốt Chỉ thị số 24-CT/TU và kế hoạch số 171 -KH/TU của Thành ủy Hà Nội

Hoạt động đoàn thể

MNXUANLATAYHO

    Thực hiện Kế hoạch số 83-KH/ĐU ngày 05/9/2023 của Đảng ủy Phường Xuân La về thực hiện Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Phường Xuân La;

   Thực hiện Công văn số 1570-CV/QU ngày 05/10/2023 của quận ủy Tây Hồ về việc chỉ đạo các chi bộ đương chức sinh hoạt Chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 với Nội dung: Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc của đơn vị.

   Ngày 03/11/2023, chi bộ trường Mầm non Xuân La tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban thường vụ thành ủy về 

"Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội".

   Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Huỳnh Minh Hương– Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường.
  Đồng chí Phương Thị Thanh Trang - Phó bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường, các đồng chí cấp ủy và toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ.
   Tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Minh Hương đã quán triệt một số nội dung chủ yếu của Chỉ thị 24-CT/TU.  Để Chỉ thị 24-CT/TU thực sự phát huy được hiệu quả, đồng chí Huỳnh Minh Hương đã đưa ra các biện pháp: Tích cực xây dựng văn hóa nhà trường gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, bảo đảm toàn diện;Rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc của cấp ủy, nhà trường; quy định chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong nhà trường;Nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hằng tháng;Siết chặt kỷ cương, kỷ luật, đạo đức, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu; Phát động các phong trào thi đua yêu nước, chú trọng phong trào thi đua trong cán bộ, viên chức, người lao động về nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định.......
  Hội nghị cũng được nghe nhiều ý kiến phát biểu tham luận của các đồng chí đảng viên về tác dụng của chuyên đề với bản thân.
  Sau đây là 1 số hình ảnh của hội nghị:
z4858452958175_07cf196641db99857abcad7eab6d04bf z4858452696887_549ffa983d8d0ba65ff5fdc701f22013 z4858452857623_e562d8da4b500b58d78e23d699d3670b z4858093634478_dc65d3b2c9aaf42896d15b41a7c782ef z4858452872630_2b20187b2beec91a1296f9253c0fe50d z4858452897160_c3281d40723b408691b1c8fd911bbf89 z4858452905856_b5e96fc01283e06daed271abcc5d9449