Chương trình giáo dục mẫu giáo nhỡ (4 - 5 tuổi)

Chương trình giáo dục mẫu giáo nhỡ (4 - 5 tuổi)

Trẻ mẫu giáo lớn 4 - 5 tuổi là lứa tuổi mẫu giáo nhỡ, trẻ đang quen với vui chơi là hoạt động chủ đạo,học tập lại là vai trò chủ đạo nên việc cho trẻ làm quen với các hoạt động vui chơi và trẻ được tham gia các hoạt động học qua chơi: LQVT, Văn học, thể chất, tạo hình,...