• Trang chủ
  • tin tức
  • CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON XUÂN LA TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ THÁNG 6/2024 VỚI NỘI DUNG CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC PCCC&CHCN.

CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON XUÂN LA TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ THÁNG 6/2024 VỚI NỘI DUNG CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC PCCC&CHCN.

CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON XUÂN LA TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ THÁNG 6/2024 VỚI NỘI DUNG CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC PCCC&CHCN.

Bản tin trường

MNXUANLATAYHO

   Trước tình hình cấp bách về PCCC&CHCN hiện nay, thực hiện Công văn số 2135-CV/QU ngày 31/5/2024 của Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ về “tổ chức và định hướng nội dung sinh hoạt chi bộ chuyên đề tháng 6 năm 2024”, chiều nay, ngày 04/6/2024, Chi bộ trường Mầm non Xuân La đã tổ chức sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề với nội dung: “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCCC&CNCH trong trường Mầm non Xuân La”.
 Tại buổi sinh hoạt, đ/c Huỳnh Minh Hương - Bí thư chi bộ đã quán triệt sâu sắc và nhắc nhở 100% cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Thành phố: Công điện 52/CĐ-TTg ngày 24/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 20/9/2023 của Thành ủy Hà Nội về việc “tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới”; Chương trình số 02/Ctr-UBND ngày 10/01/2024 của UBND Thành phố về công tác PCCC&CNCH trên địa bàn Thành phố năm 2024; Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 24/5/2024 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc tăng cường công tác PCCC&CNCH đối với nhà trọ trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công văn số 1150-CV/TU ngày 29/5/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy; Kế hoạch số 171-KH/QU ngày 26/9/2023 về “Thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 20/9/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Quận Tây Hồ trong tình hình mới”; Kế hoạch số 84-KH/ĐU ngày 29/9/2023 của Đảng ủy về “Thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 20/9/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Quận Tây Hồ trong tình hình mới”Công văn 1575-CV/QU ngày 06/10/2023 của Ban Thường vụ Quận ủy về kiểm tra, rà soát, chỉ đạo xử lý, khắc phục những vi phạm quy định về PCCC theo Chỉ thị số 25 của Ban Thường vụ Thành ủy; Công văn số 1799-CV/QU ngày 28/02/2024 của Ban Thường vụ Quận ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCCC&CNCH, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Quận; Đối với 1 số GV,NV nhà trường có gia đình kinh doanh, cho thuê nhà trọ, đ/c Bí thư chi bộ cũng nhắc nhở thực hiện gương mẫu, nghiêm túc Công văn số 772/UBND-CA ngày 20/5/2024 của UBND Quận Tây Hồ về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy đối với chung cư mini, nhà trọ trên địa bàn Quận.
  100% đảng viên chi bộ cũng đã thảo luận thảo luận về những nội dung đã thực hiện tốt và những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua; đặc biệt liên hệ với vai trò nêu gương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác PCCC&CNCH. Trên cơ sở đó, Chi bộ đề ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp cụ thể sát với điều kiện thực tiễn của nhà trường, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ đảng viên và huy động sức mạnh tổng hợp của CB,GV,NV đồng lòng chung sức, tích cực tham gia thực hiện tốt công tác PCCC&CNCN trong nhà trường.

z5519013717994_c7c2471bc5913a9a63013b7584081980 z5519013725405_0b0b1279536d4b1d3ccdad2794fcf127 z5519013727832_39b4ca185bfcc4559c6135d1fbbb0610 z5519013731200_9129bbca64a1950db94076ca31bdfa7d