ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG MN XUÂN LA NHIỆM KỲ 2023-2028

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG MN XUÂN LA NHIỆM KỲ 2023-2028

Bản tin trường

MNXUANLATAYHO


    Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/QU ngày 05/4/2022 của Ban Thường vụ quận ủy Tây Hồ “Về lãnh đạo Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn quận Tây Hồ lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023 - 2028”
    Thực hiện kế hoạch số 16/KH-LĐLĐ ngày 05/4/2022 của Ban Chấp hành LĐLĐ quận Tây Hồ về việc tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn quận Tây Hồ lần thứ 6 nhiệm kỳ 2023 - 2028;
     Ngày 30/12/2022) Công đoàn trường MN Xuân La long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn, để tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ qua và quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các Văn kiện Đại hội Công đoàn cấp trên; bầu cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn quận Tây Hồ lần thứ 6 nhiệm kỳ 2023 - 2028.
    Đặc biệt Đại hội rất vui mừng được đón đồng chí: Nguyễn Tiến Cảnh – Phó Chủ Tịch Liên Đoàn Lao Động Quận Tây Hồ và đồng chí Huỳnh Minh Hương – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường về dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội.
    Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội đã tập trung thảo luận đánh giá đúng những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế và nguyên nhân để có biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.
    Đại hội đã tập trung trí tuệ xác định mục tiêu, chỉ tiêu chính và các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu cho Nhiệm kỳ 2023 - 2028, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.
     Đại hội đã phát huy trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn bầu 05 đồng chí có đủ đức, đủ tài, có năng lực hoạt động thực tiễn, được cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động và nhân dân tín nhiệm vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028.
    Đại hội đã tập trung, sáng suốt lựa chọn 2 đại biểu tiêu biểu, có khả năng tham gia đóng góp ý kiến, quyết định những vấn đề tại Đại hội Công đoàn Quận, thay mặt cho Công đoàn trường MN Xuân La đi dự Đại hội Công đoàn quận Tây Hồ lần thứ 6 nhiệm kỳ 2023 - 2028.

    Với truyền thống và những thành tựu rất tự hào của Trường MN Xuân La, Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 thể hiện ý chí quyết tâm tích cực đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục là lực lượng nòng cốt cùng với chính quyền, chuyên môn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển nhà trường.
    Sau đây là một số hình ảnh của đại hội

IMG_0705

 z4011002504202_9a10da655350f02f7bc3b62481b2e098 z4011002504436_a81568721ba751a1538a7d0a9d6e5242  z4011002514321_9b9ede0c1919a9931791b5fe976acd3c z4011002518258_c6d0779f43ba55e861647a2b49c6ab9b z4011002521080_3138b7e7e2debb186dbeeb57ae476ac6 z4011002526945_a0c54757005dd178080ec94c3b5f6652

z4011002490739_c23af52e4e5a8cf5e72bd710787c0201

z4011002511530_88c6f138c13cbc65ae59684ec0f44fef

z4011002519098_8d869f9a659928f2235cf1f4bae8f49f

IMG_0791 IMG_0793 IMG_0795-1 IMG_0801 IMG_0803 IMG_0805

IMG_0814