• Trang chủ
  • tin tức
  • Tổ chuyên môn tổ chức kiến tập chuyên đề ứng dụng phương pháp tiên tiến STEAM vào dạy học

Tổ chuyên môn tổ chức kiến tập chuyên đề ứng dụng phương pháp tiên tiến STEAM vào dạy học

Tổ chuyên môn tổ chức kiến tập chuyên đề ứng dụng phương pháp tiên tiến STEAM vào dạy học

Hoạt động giáo dục

MNXUANLATAYHO

    Phương pháp giáo dục STEAM hoàn toàn khác biệt so với phương pháp truyền thống. Giáo viên sẽ không đóng vai trò trung tâm mà là người cố vấn và hỗ trợ học sinh, sắp xếp các thông tin để cung cấp cho học sinh được dễ hiểu nhất. Trong phương pháp này học sinh mới giữ vai trò trung tâm chương trình học sẽ xoay quanh người học.

   Giáo dục STEAM tích hợp lồng ghép các kiến thức của nhiều lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học. Điều đó giúp học sinh không chỉ hiểu về nguyên lý, lý thuyết mà còn được thực hành và vận dụng các kiến thức để tạo ra sản phẩm trong thực tế cuộc sống hàng ngày.

   Để giúp cho giáo viên tiếp thu và vận dụng phương pháp giáo dục tiên tiến STEAM, Tổ chuyên môn đã tổ chức cho giáo viên trong trường kiến tập chuyên đề ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến STEAM thông qua hoạt động: "Làm dung dịch xịt phòng hương chanh" của cô giáo Vũ Thị Thuyết- Lớp MGN B2

  Sau đây là 1 số hình ảnh buổi kiến tập:

z5104473008206_6c595f9749b742740365710529109669 z5104473018288_c4fca01e9277e8ea3950faf8857ad3b5 z5104473024415_a68636a1b9f9bc7bdeaef1c02aae5b56 z5104473028289_c679d42a16678419c5e5c6ac23b15efe thu