• Trang chủ
  • tin tức
  • TRƯỜNG MẦM NON XUÂN LA TRIỂN KHAI HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2023-2024 TRONG ĐỘI NGŨ.

TRƯỜNG MẦM NON XUÂN LA TRIỂN KHAI HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2023-2024 TRONG ĐỘI NGŨ.

TRƯỜNG MẦM NON XUÂN LA TRIỂN KHAI HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2023-2024 TRONG ĐỘI NGŨ.

Bản tin trường

MNXUANLATAYHO

  Nhằm thực hiện thắng lợi, thành công nhiệm vụ năm học 2023-2024, ngày 11/9/2023, trường Mầm non Xuân La đã tổ chức cho 100% CB,GV,NV được học tập, quán triệt nhiệm vụ năm học.
  Tại Hội nghị, toàn thể CB,GV,NV nhà trường đã nắm bắt được các nhiệm vụ trọng tâm của ngành học cũng như các nhiệm vụ cụ thể cần triển khai thực hiện tốt trong năm học mới, chủ đề năm học "XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON XANH - AN TOÀN - HẠNH PHÚC".
  Với tinh thần nhiệt huyết, CB,GV,NV nhà trường, quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2023-2024.
z4685142240856_4a8a457523bd60e5cab7174f035ed6d4  z4685142245082_4be651dc7b07e021f9c2f26611f4ead6 z4685142247268_c3b4c9c9fbd266255dc9c4ee68881b27 z4685142257843_4000301a31bcb6ef21c0f21c56975d20