• Trang chủ
  • tin tức
  • TRƯỜNG MN XUÂN LA HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2023

TRƯỜNG MN XUÂN LA HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2023

TRƯỜNG MN XUÂN LA HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2023

Bản tin trường

MNXUANLATAYHO

   Căn cứ công văn số 325/KH-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2023 của Ủy Ban nhân dân Quận Tây Hồ về việc Tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023.

     Trường mầm non Xuân La đã phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023” tới tất cả CBGVNV, học sinh nhà trường. Thời gian diễn ra từ ngày 03/10/2023 đến ngày 8/10/2023 với Chủ đề của Tuần lễ: “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số”. Nhà trường khuyến khích CBGVNV khai thác sử dụng và phổ biến phương pháp, kỹ năng phương tiện học tập...góp phần nâng cao khả năng tự học đáp ứng yêu cầu trường Chất lượng cao và sự phát triển của khoa học - giáo dục - xã hội, đổi mới về công nghệ và kỷ nguyên số trong thời kì mới. Tuần lễ học tập suốt đời được diễn ra sôi nổi linh hoạt, sáng tạo, với các hoạt động BDCM, tổ chức các hoạt động giáo dục tại các khối lớp; Nghiên cứu tài liệu chuyên ngành; Học tập BD CNTT ....như" Bồi dưỡng Xây dựng MTGD- BDCM; Tổ chức 4 tiết 4 đổi mới PP cho SV và giáo viên kiến tập- Chia sẻ nội dung trong sáng tạo trong sách báo; truyền thông ..."
     Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời giúp nâng cao nhận thức về năng lực tự học trong kỷ nguyên số; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành,các tô chức, đoàn thê, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nên tảng công nghệ, xây dựng, cung ứng các kênh và công cụ học tập suôt đời đa dạng, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; đặc biệt là yêu cầu xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số, góp phần triển khai thành công phong trào thi đua “Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”.

Dưới đây là một số hình ảnh triển khai tuần lễ học tập suốt đời năm 2023

z4758754000613_456657274f34fd09f51b884b7fac6ca2 z4758754104520_6af101ba6b430b23b6eda66e99e6a513 z4758754112649_c4fe02dfc657f4814c65fee6bfbfe512 z4758754145648_7bd8397b531acee81716bcc2fc7e65e1 z4758754163902_cf0153738d98890c4bbab8e03a3f52aa z4758754190262_ab48d44f75be33785b27e1673c8e4bc9 z4758754207198_64714faf21fcb8fa5c5e8223f1d1da3b z4758754214809_3e0544a074e1e4d7c122806d3b2825bb z4758754229334_1778ad40aa44de7a8aa5f43893436408

z4758754131039_283d5f6b281046ffe544781aba1d3782 z4758753956728_c7bda9929efa67d46ba89e88b1496dcb   z4758754025343_4d58b98fcec6b6d6be611a1065760000 z4758754046782_761b3a435508ae7df305db438b877a5e

z4758753976685_de5be2ed8a583f6cc49ec4963dd67ce6 z4758754259491_7277222f8d32d29c30f5414c0b14a4c6 z4758754272987_1e5e3547a1acec7730628b68f767f8c7 z4760064919536_18bcd9bb01d5d962397a628e506715bb z4760064924186_cc996f20cdb5efa07da48a4e9bf9e19e z4760064927222_8d1d6730ef29bb68d8a80b294f4c36d7 z4760064934666_bb127658da6bfc40cbcacfd316029e25 z4760064939749_5665ad4fbc2015bfb012baf06601aae2 z4760064944862_03162292a327abe6f70c853e003696d6 z4760064951438_de69e990f97e23e89a826b8bec3dee35 z4760064956648_3962364db50727a91b41b865160df3dc z4760064965689_773586f1894137d40dd3af961e6a7798