Sự kiện hè tháng 6- Ngày hội giao lưu thể thao SASUKE

Sự kiện hè tháng 6- Ngày hội giao lưu thể thao SASUKE

Hoạt động giáo dục

MNXUANLATAYHO

   Ngày 30/6/2023, Các bé Khối mẫu giáo Bé và Khối MG Nhỡ được các cô tổ chức Ngày hội giao lưu thể thao SASUKE. Tại buổi giao lưu thể thao, các bé được tham gia nhiều trò chơi vận động như: Bước qua chướng ngại vật, Bật vòng, Bò chui qua cổng, Chạy bước nhỏ, Đi thăng bằng, Bật nhảy....

   Hoạt động thể chất làm thoả mãn nhu cầu vận động của trẻ tạo cho trẻ tinh thần sảng khoái, vui vẻ, giúp phát triển mối quan hệ giữa cô và trẻ cũng như phát triển tốt mối quan hệ bạn bè trong phối hợp vận động cùng các bạn. Buổi giao lưu đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các bé trong dịp hè này.

Sau đây là 1 số hình ảnh Ngày hội giao lưu thể thao Sasuke:

z4476005786552_8d058fab5a2ea80ea7a325d4c080dd53 z4476005668318_0e0fb3625057ec21dc254ae075cf9766 z4476005684261_399d8c3bc096a7a75740ef9411d6ae4f z4476005714615_cc0713af6af3d668f109b956a1a1d7d5 z4476005726238_1dad73ecb4cb8ade4afad68df0fd5484 z4476005763878_908cf6eb228cb1427dea59b93139dbc6 z4476005732912_88f3905e5e7ef4a507628d4595eb3689 z4476005770884_7fb7fa40f52cbf9758670988923e7317

z4475733533322_8b4c9d53bb4dab15bb288f94645e7fc6 z4475733537668_6e73cb242b8212cedbfe64f4bdbadb41 z4475733613367_583f76b7c0396a408e6a8cf3b194708a z4475733639392_06754b8d9312362e3d08fa0c4f3278ab

z4476005673260_c8db78896844e7852c919bb85c4248f0 z4476005780734_8c9dfd49c0ece4b7b2dea3019a4e67b2 z4475733537668_6e73cb242b8212cedbfe64f4bdbadb41z4476005611063_ec81e6d7c36cb70360d976991dac9c6e z4476005623021_1ace6c2d4177c41a2e7b26931cd1ed5a z4476005638152_5854b822d9c8be2a1542baa17127678a z4476005662388_6ac153f07724f26603ae24671de81526 z4476005802284_7ed287369736fbfc8d660343f1775042