• Trang chủ
  • tin tức
  • Trường Mầm non Xuân La Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải Đảo Việt Nam

Trường Mầm non Xuân La Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải Đảo Việt Nam

Trường Mầm non Xuân La Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải Đảo Việt Nam

Hoạt động giáo dục

MNXUANLATAYHO

lightbulb.pngHưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải Đảo Việt Nam, ngày Đại Dương thế giới 2022 thực hiện công văn số 127/PGD ĐT ngày 14/06/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Tây Hồ, Trường MN Xuân La đã triển khai văn bản chỉ đạo đến các lớp, các bộ phận trong nhà trường.

thumbs_up.png Tổ chuyên môn cùng các giáo viên đã tổ chức các hoạt động phong phú giúp trẻ biết yêu quê hương đất nước, bảo vệ thiên nhiên môi trường Biển Hải đảo..., các hoạt động sôi nổi của các bé ( Rung chuông vàng, hát múa, đóng vai chú bộ đội, vẽ tranh, tìm hiểu khám phá biển, đại dương....). Với 1thông điệp thật ý nghĩa "ĐẠI DƯƠNG XANH - TƯƠNG LAI XANH"
heart.png Ba mẹ hãy cùng các con tham gia hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải Đảo nhé
regular_smile.png Chúng ta hãy cùng chờ đón các hình ảnh của cô và trò trường Mầm non Xuân La trong các hoạt động bổ ích này nhé!!!
#Coming...

z3515173687129_3fad331ca90e95987d6682314113f22f.jpg

 

z3515173692798_fe5179652f754220dd7e7af29bc09967.jpg

 

z3515173693430_e0b165300eb368040459c31a85f135d0.jpg

 

z3515173696454_79658984d9d421d2ec6e8413bff9333b.jpg

 

z3515173698309_1454880ece5d293c62540f6df3c9b596.jpg

 

z3515173704777_ccf4ec90abced508eea6ceb21a1537c4.jpg

 

z3515173700285_6bed6cf2fa628f7e659e3d59d33e22a1.jpg

 

z3515173710109_0efa9ea83280b93cd659c670e05c76fd.jpg

 

z3515173706695_b7ca7605970b5393112bd1fa40616748.jpg

 

z3515173711431_8905abcdd18b63728690ff82ccece9bf.jpg

 

z3515173717023_a1d21a500d4df6e4cb512646ee79cc45.jpg

 

z3515173685780_de595cafcf83055ab360cd3fa53e0293.jpg

 

z3515173685886_6cb5deb95ef2ac7fe4aaa44b71d60455.jpg

 

z3515173717684_c6397364067351e8adcefdfa4de37b9e.jpg

 

z3515173722847_bcb48be17032add96e4e3bd399cd7b9b.jpg

 

z3515173718577_db225ae7dd02c7ae133dbe35d489b5af.jpg

 

z3515173727706_a422a322e73b11199b8a356b6ad27359.jpg

 

z3515173730163_6e067fb0fbdb259144156288060087ee.jpg

 

z3515173734798_0c204b886e7fdc430b8eb2d84224a3b5.jpg