• Trang chủ
  • tin tức
  • TRƯỜNG MẦM NON XUÂN LA TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG, KIỂM TRA KIẾN THỨC BẢO ĐẢM VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CHO CÁN BỘ, NHÂN VIÊN

TRƯỜNG MẦM NON XUÂN LA TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG, KIỂM TRA KIẾN THỨC BẢO ĐẢM VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CHO CÁN BỘ, NHÂN VIÊN

TRƯỜNG MẦM NON XUÂN LA TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG, KIỂM TRA KIẾN THỨC BẢO ĐẢM VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CHO CÁN BỘ, NHÂN VIÊN

Hoạt động chăm sóc - nuôi dưỡng

MNXUANLATAYHO

   Công tác đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm ngày càng được xã hội nói chung và các nhà trường có tổ chức bữa ăn bán trú nói riêng quan tâm, coi trọng. Bếp ăn trong trường mầm non liên quan trực tiếp đến sức khỏe của rất nhiều người, đặc biệt là trẻ em, do đó được quản lý vô cùng nghiêm ngặt. Nhân viên làm công tác nuôi dưỡng, tổ chức bữa ăn bán trú phải hiểu rõ và nắm chắc những yêu cầu cơ bản đối với bếp ăn tập thể.         Để ngày càng làm tốt hơn nữa chất lượng bữa ăn bán trú, hôm nay, ngày 14/9/2023, trường Mầm non Xuân La đã tổ chức cho cán bộ, nhân viên, giáo viên bồi dưỡng, củng cố kiến thức đảm bảo an toàn thực phẩm. Cuối buổi, 100% học viên đã tham gia viết bài thu hoạch, kiểm tra và được đánh giá đạt kiến thức, hiểu biết về VSATTP.

 z4692256057499_04ae4b64336887c00d47bd7e09e91275 z4692256067909_795a37bef4c2465e45750c19e2e0cc6e

 z4692256070113_773329ea18d4debfa593c7bd5b23d565z4692256051584_b1bf44cd9c919ad9d489dd19ba3b2bc6