Nguyễn Thị Trang Nhung

Nguyễn Thị Trang Nhung

Teacher

Nguyễn Thị Trang Nhung

Thông tin liên hệ

Điện thoại

+1 234 5678 90

Hòm thư

name@domain.com

  • Ngày sinh

    22/10/1989
  • Chuyên môn

    Giáo viên
  • Kinh nghiệm

Các giáo viên khác

Trần Thị Thu Phương

Trần Thị Thu Phương

Chủ tịch công đoàn
Lê Thị Thu Huyền

Lê Thị Thu Huyền

Tổ trưởng chuyên môn
Phương Thị Thanh Trang

Phương Thị Thanh Trang

Phó hiệu trưởng
Huỳnh Minh Hương

Huỳnh Minh Hương

Hiệu trưởng
Đào Huyền Ánh

Đào Huyền Ánh

Giáo viên
Nguyễn Thị Bích Liên

Nguyễn Thị Bích Liên

Khối trưởng nhà trẻ
Nguyễn Thị Lan

Nguyễn Thị Lan

Trưởng ban thanh tra
Lê Thị Trang

Lê Thị Trang

Giáo viên
Phan Thanh Huyền

Phan Thanh Huyền

Giáo viên